Bemiddeling

Ieder van ons krijgt wel eens met problemen of escalaties te maken: binnen het gezin, met de buren, op het werk, op school of met instanties. Het kunnen heel uiteenlopende onderwerpen zijn. Vaak lukt het om deze problemen op te lossen. Alleen of met hulp van familie of vrienden. Soms lukt dat echter niet. Het is geƫscaleerd en er is geen ruimte meer om naar elkaar te luisteren. Maatschappelijk werk kan dan bemiddelen tussen jou en de ander. Om beurten kan ieder zijn verhaal kwijt. Wij houden de regie op het gesprek en kijken wat ieders intentie is. We proberen boven tafel te krijgen wat de feiten zijn en welke oplossing beide partijen graag zien. We bemiddelen voor jou met andere instanties of betrokkenen om tot een gezamenlijke gewenste oplossing te komen. Indien noodzakelijk, als het niet anders kan, zetten we de stap naar het Juridisch loket of bureau van rechtshulp.