Financiële Problemen

Diaconaal Maatschappelijk Werk van de Protestantse gemeente Haaksbergen – Buurse biedt ondersteuning bij financiële problemen in samenwerking met Stichting Noodfonds Haaksbergen en Budgetmaatjes. Het Budgetmaatjes project is een initiatief van de gezamenlijke diaconieën en wordt gesubsidieerd door de gemeente Haaksbergen, die ook de (na)scholing van de budgetmaatjes financiert.

Mensen met schulden kunnen na aanmelding bij het DMW worden geholpen door een budgetmaatje met het ordenen van hun administratie en het inzichtelijk maken van hun inkomsten en uitgaven. Tevens krijgen deze mensen tips en adviezen hoe ze met hun geld (soms weekgeld) rond kunnen komen. Het hebben van schulden is erg ingrijpend. Rekeningen die niet meer betaald kunnen worden, onvoldoende leefgeld overhouden kunnen leiden tot stress en gezondheidsklachten. Over schulden praten we niet gemakkelijk. Vaak durven mensen met (beginnende) schulden ook niet om hulp te vragen. Dit kan ernstige gevolgen hebben. De deurwaarder komt langs, beslaglegging volgt op het inkomen of op de inboedel. Of, erger, de elektriciteit, het gas of het water worden afgesloten waardoor er een bijna onleefbare situatie kan ontstaan. Ook dan kunnen we je bijstaan met raad daad en advies. Samen kunnen we deze situatie veranderen. Mocht schuldhulpverlening noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld, een schuldsanering, dan kan het budgetmaatje de aanvraag en doorverwijzing richting de Stadsbank realiseren.

Budgetbegeleiding
We werken samen met de “budgetmaatjes”. Budgetmaatjes zijn professioneel opgeleide en getrainde vrijwilligers. Als aanspreekpunt kunnen ze altijd terecht bij de budgetcoördinator. We bieden concrete ondersteuning aan inwoners van Haaksbergen met (dreigende) financiële problemen om samen de administratie en financiën weer op orde te krijgen of te houden, door middel van een budgetmaatje die ze budgetbegeleiding geeft.

Met behulp van een budgetmaatje kan men inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven en deze weer in evenwicht brengen en houden. Bovendien probeert men te voorkomen dat men opnieuw in financiële problemen komt. Begeleiding van een budgetmaatje bestaat uit meerdere gesprekken. Tijdens de gesprekken komen de volgende zaken aan de orde:

  • Het opstellen van een maandbegroting.
  • Het bestaande uitgavenpatroon in kaart brengen en zo nodig aanpassen.
  • Mogelijkheden bespreken om het inkomen te verhogen door gebruik te maken van financiële regelingen en voorzieningen.
  • Het regelen van betalingen.
  • Het omgaan met huishoudgeld.
  • Besparingstips.
  • Jouw administratie op orde brengen en houden.
  • Hoe om te gaan met onverwachte uitgaven.

De inzet van een budgetmaatje levert verplichtingen op! Dat wil zeggen: als men de hulp aanvaard van een budgetmaatje, dan heeft men zich aan de gemaakte afspraken te houden. Dit is wederzijds. Het uiteindelijke doel is dat men weer zelfstandig de eigen administratie en geldzaken kan regelen.