Komeco Kookgroep

Komeco is onze kookgroep, opgezet in het kader van eenzaamheid en isolement. Doelstelling van de Kookgroep Komeco: Het doorbreken van de eenzaamheid en het bevorderen van contacten tussen verschillende inwoners van Haaksbergen. In eerste instantie zal het project zich richten op ouderen. De opzet is om ook jongeren (21+) te betrekken om samen met ouderen te koken. Dit contact met iemand van een andere oudere generatie, kan voor beide waardevol zijn.

Aanmelden kan, mits je aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dit project: ‘Aan tafel’ is opgezet in samenwerking met het vroegere ‘Iemenschoer.’ Sinds enige jaren heeft het Diaconaal Maatschappelijk Werk van de Protestantse Gemeente dit project alleen voortgezet. Eén keer in de maand wordt met een groep mensen gezamenlijk gekookt en gegeten. Het doel van dit project is, mensen die weinig sociale contacten hebben, bij elkaar te brengen. Om op deze manier de eenzaamheid te doorbreken en sociaal isolement te voorkomen. Zie onze facebook pagina van de Komeco kookgroep.

Activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde beroepskracht eventueel aangevuld met een enthousiaste vrijwilliger. Dat ligt aan de grote van de groep.