Opvoedingsproblemen

Het opvoeden van kinderen gaat met vallen en opstaan. Kinderen zijn niet altijd even makkelijk. Spijbelen, een boze bui, niet luisteren, te laat thuiskomen en ook liegen kunnen allemaal horen bij het gedrag van opgroeiende kinderen. Pas als dit soort gedrag leidt tot problemen in het functioneren van het kind, kun je spreken van opvoedingsproblemen. Dan lukt het ouders niet meer om het gedrag van hun kind om te buigen.

Vraag jij je soms wel eens af waar de handleiding van je kind is? Heb je het gevoel alles al geprobeerd te hebben terwijl de problemen thuis aan blijven houden? Het opvoeden van kinderen is geen gemakkelijke taak. Duidelijke grenzen en regels helpen je als ouder(s) om lastig gedrag van je kind bij te kunnen sturen en af te laten nemen. Echter, dit wil niet altijd lukken. Wanneer je kind niet meer naar je luistert en het lastige gedrag alleen maar erger wordt of langer aanhoudt, is er sprake van opvoedingsproblematiek. Een opvoedingsprobleem is vaak het gevolg van een gedragsprobleem en andersom.

Een opvoedingsprobleem kan zich ook uiten in problemen met en rondom het eten (eten weigeren, veel dingen niet lusten, heel traag eten). Een eetprobleem begint doorgaans als een opvoedingsprobleem, maar kan uiteindelijk zo hardnekkig worden dat het kan uitmonden in een eetstoornis.

Eigenschappen van opvoedingsproblemen
Opvoedingsproblemen ontstaan zelden abrupt maar meestal heel geleidelijk. Achteraf kun je het herleiden aan het gedrag van het kind in de periode tijdens de peutertijd of aan het gedrag van pubers.

Een opvoedingsprobleem is in de eerste plaats een probleem van de ouders. Vaak willen zij graag iets bereiken, waar ze niet in slagen. Zo willen zij bijvoorbeeld dat hun kind zich anders ontwikkelt of beter naar hen luistert. Soms zijn de verwachtingen van de ouders heel begrijpelijk. Maar het kan ook zijn dat de verwachtingen te hoog zijn afgesteld naar hun kinderen en dat ze niet haalbaar zijn voor het kind. En dat, ondanks vergeefse

pogingen van het kind om aan die verwachtingen te voldoen en/of het gedrag niet kan veranderen.

Ouders voelen zich dan machteloos, onzeker, bezorgd en zelfs kwaad. Het kind voelt zich onder druk gezet: en dat maakt de kans dat hij of zij het gedrag inderdaad aanpast alleen maar kleiner.

Oorzaken van opvoedingsproblemen
Er zijn veel verschillende oorzaken van opvoedingsproblemen. Bijvoorbeeld:

 • Ouders staan er vaker alleen voor dan vroeger.
 • Gezinnen zijn tegenwoordig klein, ouders kunnen daarom minder ‘oefenen’ in het opvoeden.
 • De ouder heeft het gevoel tekort te schieten.
 • Er is sprake van een ontwikkelingsstoornis bij het kind, bijvoorbeeld ADHD.
 • Er is sprake van botsende karakters tussen ouders en kind.
 • Bepaalde vaste gewoontes in het gezin gaan knellen bij het kind.
 • Kinderen voelen zich in een rol geduwd, bijvoorbeeld omdat hen gezegd wordt dat ze behulpzaam zijn, slim of juist onhandig of niet willen deugen.
 • De opvoeder reageert vooral op negatief gedrag van kinderen en minder op positief gedrag.
 • Er is sprake van een echtscheiding.
 • Het kind maakt deel uit van nieuw samengestelde gezinnen.
 • Er zijn moeilijkheden op school.

Hulp bij opvoedingsproblemen
Er zijn in elk gezin wel perioden waar men te maken heeft met opvoedingsproblemen. De een ervaart de problemen zwaarder dan de ander. Neem gerust contact op met DMW. Wij bieden je hulp en geven advies afgestemd op je persoonlijke situatie. Je kunt ons bellen en/of mailen of het contactformulier invullen. Te vinden op deze site.