Over Diaconaal Maatschappelijk Werk

We bieden professionele, laagdrempelige, kosteloze hulpverlening, toegankelijk voor iedereen.

Door allerlei problemen kun je het overzicht kwijtraken. Soms weet je gewoon niet waar te beginnen en van wie je hulp kunt krijgen. De maatschappelijk werker biedt een luisterend oor, vertrouwelijke en deskundige hulp.

We zijn HBO geschoold en hebben jaren lang ervaring en om mensen met (specifieke) problemen weer op weg te helpen. Wij werken volgens de richtlijnen van de Beroepscode voor de maatschappelijk werker (www.BPSW.nl). Iedereen kan zonder voorwaarden bij het diaconaal maatschappelijk werk terecht. U kunt uzelf aanmelden, maar u kunt ook worden verwezen door bijvoorbeeld uw huisarts.

Maatschappelijk werk kan hulp bieden bij het ontrafelen en aanpakken van problemen waar je op dat moment alleen of met behulp van je omgeving niet meer uitkomt. Het gaat er vooral om het eigen probleemoplossend vermogen weer te activeren, niet om voor de cliënt zijn/haar problemen op te lossen. Gezamenlijk kijken we waar de mogelijke oplossingen liggen. Deze aan te boren dan wel belemmeringen weg te werken.

Heeft u om wat voor een reden dan ook behoefte aan een gesprek, een extra hand die u op weg helpt een steuntje in de rug nodig om de draad weer op te pakken? Redt u het alleen (nog) niet om welke reden dan ook? Zoek contact met ons en bel, mail, app of kom gewoon langs. We kunnen natuurlijk ook bij u thuis komen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wij streven naar persoonlijke hulpverlening die aansluit bij ieders behoeften. De gesprekken vinden plaats bij de cliënten thuis. In overleg is het in bepaalde situaties ook mogelijk om de gesprekken op ons kantoor te voeren. Het is ook mogelijk om de hulpverlening met digitale ondersteuning aan te vullen.

Wij bieden ondersteuning bij: psychosociale problemen, financiële problemen, psychische problemen , identiteitsproblemen, spanningsklachten, levensfase problemen, verliesverwerking en andere hulpvragen. Wij bieden ondersteuning bij het vergroten van een sociaal netwerk om het gevoel van eenzaam te zijn op te heffen.