Psychosociale problemen

Psychosociale problemen zijn problemen met het geestelijk vermogen en/of de sociale vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen omgaan met mensen en verschillende omstandigheden in het leven. Bij psychosociale problemen gaat het om een combinatie van problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachtes (psychische problemen) en sociale problemen die te maken hebben met situaties of aandoeningen van: familie, gezin, relaties, werk of instanties.

Een voorbeeld van een psychosociaal probleem is dat iemand zich angstig of somber voelt en dat diegene ook moeilijkheden heeft met zijn partner en kinderen. Daardoor functioneert men ook slechter op het werk, hij/zij voelt zich gespannen en krijgt ruzie met de baas. Zo stapelen problemen zich op. Iedereen reageert op zijn/haar eigen manier op psychosociale problemen. Sommige mensen trekken zich terug, anderen worden opvliegend en agressief.

Een chronische ziekte of beperking bij jezelf of bij je naaste kan zorgen voor emotionele klachten. Je voelt je misschien verdrietig, onzeker, machteloos, somber, prikkelbaar, angstig of gespannen. Je kunt er ook lichamelijke klachten bij krijgen. Zoals hoofdpijn, hartkloppingen of slecht slapen. Daarnaast kan de ziekte of beperking invloed hebben op je sociale contacten met partner, kinderen, familie, vrienden of collega’s. Emotionele en sociale klachten samen noemen we psychosociale problemen. Psychosociale problemen kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Het kan ook lijden tot spanningsklachten.

Spanningsklachten
Langdurige stress en hoge eisen die je aan jezelf stelt, kunnen ervoor zorgen dat je overspannen wordt of een burn-out kunt krijgen. Vermoeidheid, concentratieverlies, lusteloosheid, prikkelbaarheid en depressieve klachten kunnen daarvan een signaal zijn.

Doe je zo hard mogelijk je best, maar heb je het idee dat je regelmatig faalt, zowel op je werk als in contacten met anderen? Dan bevind je je in de gevarenzone. We helpen jou graag om het risico op een burn-out te beperken en je klachten van overspannenheid te verminderen.

Samen kunnen we kijken wat je uit balans heeft gebracht. Het ontstaat vaak door verschillende factoren (psychische, sociale en biologische) en heeft vaak meerdere oorzaken. Je draaglast is groter dan je draagkracht en dan slaat de weegschaal door. Samen kunnen we inzicht krijgen in het ontstaan van je klachten. Je kunt leren hoe je stress kunt verminderen en stress beter kunt hanteren. Je kunt in kaart brengen wat jou negatieve energie geeft (draaglast). Wat zijn de verwachtingen van anderen naar jou en in hoeverre kom je hieraan tegemoet? We kijken verder ook naar je coping stijl (de manier waarop we met belastende omstandigheden omgaan), bepaalde patronen en overtuigingen. Je draaglast kan te zwaar worden doordat je te veel taken hebt en andere verplichtingen. Soms draag je de zorg voor ouders en andere familieleden. Wellicht is er sprake van een traumatische en/of ingrijpende gebeurtenis. Soms is er sprake van een verlieservaring door, het overlijden van een dierbare en/of een scheiding van ouders. Het kan zijn dat je leeft in twee culturen. Dan kan dat ook veel extra druk geven.

Het is belangrijk om je draagkracht te versterken
Dat kan door een gezonde levensstijl te hanteren (gezond eten, voldoende beweging & slaap). Je kunt kracht halen uit je geloof of spirituele overtuiging.

Steun vanuit je omgeving (familie, vrienden, dominee, imam,.)

Door de biologische aanleg kan de ene persoon van nature beter omgaan met stress dan de ander (erfelijke factoren). Voor de een is het glas halfvol voor de ander halfleeg.

Maak vandaag de keuze om je niet langer te laten beheersen door stress. Gun jezelf de ruimte om weer te leren genieten en te ontspannen. Leer om de lat voor jezelf lager te leggen.

Minder ‘moeten’, meer ontspannen, kleine haalbare doelen stellen, prioriteiten stellen, niet te veel tegelijk willen.