Relatieproblemen

Ongeveer 70% van de Nederlanders ervaart wel eens relatieproblemen. Iedere relatie kent perioden dat het wat minder loopt, dit is normaal. Het wordt echter een probleem als ruzies zich blijven herhalen, of wanneer partners steeds verder van elkaar verwijderd raken. Ze kunnen dan in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Ze zitten vast in een telkens terugkerend patroon, waar ze beiden ongelukkig van worden, maar waarvan ze niet weten hoe ze eruit moeten komen. Er kunnen omstandigheden zijn die de relatie onder druk zetten, zoals bijvoorbeeld:

 • Financiële problemen.
 • Verhuizing.
 • Ontrouw.
 • Werkloosheid.
 • Problemen in de familie.
 • Psychische problemen.
 • Overlijden van naasten.
 • Wanneer een (echt)paar kinderen krijgt of als dit juist niet lukt.
 • Puberteit van de kinderen.
 • Het moment dat de kinderen uit huis gaan.
 • Wanneer mensen met pensioen gaan.

In dit soort perioden kunnen de verschillen tussen partners duidelijker worden. Soms onoverkomelijk lijken. Of het blijkt dat partners andere verwachtingen hebben ten aanzien van elkaar, de relatie of het leven. De manier waarop partners tot dan toe met elkaar omgingen werkt niet meer. Ze komen hierin vast te zitten. Dit leidt tot steeds meer ruzie of verwijdering en schaadt het vertrouwen in de relatie en in elkaar. Ze komen klem te zitten in een neerwaartse spiraal. Vast te zitten in patronen.

Wanneer je relatieproblemen hebt en je voor je gevoel samen vastzit in een neerwaartse spiraal, kan dat je heel moedeloos maken. Het kan je het gevoel geven alsof het nooit meer zal lukken om er nog uit te komen. Om elkaar nog terug te vinden. Alsof, hoe hard je ook je best doet, je gewoon niet (meer) tot je partner kan doordringen, waardoor jij je heel alleen en onbegrepen voelt. Of je kunt het idee krijgen dat wat je ook doet, het toch nooit goed genoeg is. En het daarom misschien maar beter is om het gewoon op te geven. Vaak raken partners verstrikt in een patroon dat zij samen in stand houden of versterken.

Belangrijk is om te beseffen dat dit soort patronen doorbroken kunnen worden. En dat, wanneer dit lukt, de relatie heel anders kan gaan voelen: weer verbonden met elkaar, naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar. En op een prettige, helpende manier met elkaar communiceren. De eerste stap hiernaartoe is (h)erkennen wat er tussen jullie gebeurt.

In deze perioden kunnen de verschillen tussen partners duidelijker worden. Maar onoverkomelijk lijken. Of het blijkt dat partners andere verwachtingen hebben ten aanzien van elkaar, de relatie of het leven. De manier waarop partners tot dan toe met elkaar omgingen werkt niet meer, ze komen hierin vast te zitten. Dit leidt tot steeds meer ruzie of verwijdering en schaadt het vertrouwen in de relatie en in elkaar. Ze komen klem te zitten in een neerwaartse spiraal.

Een partner die verwijten maakt bijvoorbeeld, kan bij de ander oproepen dat die zich verdedigt of in de tegenaanval gaat. Terwijl de verwijtende partner juist zo’n behoefte had om zich gehoord en begrepen te voelen in waar hij/zij het moeilijk mee heeft. Onder boosheid zitten vaak kwetsbare emoties als angst en verdriet.

Zoek samen naar nieuwe, meer helpende manieren van communiceren. Iedereen heeft een eigen stijl van communiceren. Bij de ene partner kan het gevoel overheersen en bij de ander de ratio. De basis van goede communicatie in een relatie is dat je jezelf en de ander accepteert en respecteert. En ook al kennen mensen elkaar nog zo lang: goede communicatie in een relatie blijft altijd belangrijk.

Seksualiteit
Seksualiteitsbeleving is persoonlijk en afhankelijk van factoren als:

 • De manier waarop je ouders er mee omgingen,
 • Je ervaringen met seks,
 • Je leeftijd en je gezondheid.

Maar seksualiteitsbeleving hangt ook samen met: in welke vorm je het belangrijk vindt om uiting te geven aan je seksuele gevoelens en met wat je seksuele behoeften zijn. Je beleving van seksualiteit kan in de loop van je leven veranderen. Als seks met elkaar als prettig wordt ervaren is het een verrijking van de relatie. Maar seks kan ook een probleem zijn of worden. Met name als de behoeften en verwachtingen van de partners teveel van elkaar verschillen.

De verwachtingen waren zo hooggespannen, maar geleidelijk of opeens kun je erachter komen dat je toch uit elkaar bent gegroeid. Je lijkt als partners helemaal niet meer bij elkaar te passen en je gaat allebei steeds meer je eigen weg en deelt nog maar weinig met elkaar. Je leeft langs elkaar heen, bent uit elkaar gegroeid.

Scheiden
Wanneer de situatie in de relatie uitzichtloos is, kan het toch moeilijk zijn om uit elkaar te gaan. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Bijvoorbeeld: angst voor eenzaamheid, financiële achteruitgang wanneer je uit elkaar gaat en een andere leefomgeving. Ook dat kunnen overwegingen zijn bij scheiden of blijven. Een echtscheiding is een ingrijpend proces en dat veel emoties oproept. Zo’n proces verloopt vaak moeizaam. Aan de ene kant ben je allebei zeer emotioneel en maak je elkaar verwijten. Misschien voer je zelfs strijd. Aan de andere kant moeten er belangrijke afspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld over de zorg voor de kinderen, de verdeling van bezittingen en alimentatie. Een advocaat of mediator kan hierin bemiddelen. Het kan lang duren voordat de ex-partners echt afstand hebben genomen en een nieuw leven hebben opgebouwd. Voor het gevoel maakt het daarbij niets uit of zij getrouwd waren of samenwoonden.

Als er bij de echtscheiding kinderen zijn betrokken, maakt dat de situatie gecompliceerder. Je houdt, als ex-partners, nog contact met elkaar vanwege de zorg voor de kinderen. Je blijft altijd als ouders van de kinderen met elkaar verbonden. Bij de echtscheiding beëindig jij je rol van levenspartner, maar niet je rol als ouderpaar. Het is belangrijk dat beide ouders zich verdiepen in de gevolgen van echtscheiding voor de kinderen en dat jij je realiseert, dat je altijd samen de ouders van je kinderen blijft. Na een echtscheiding kunnen betrokkenen te maken krijgen met samengestelde gezinnen.

Relatieproblemen zijn heel veel voorkomend:
70% van de Nederlanders heeft soms relatieproblemen (bron: Synovate 2009) 40% van de huwelijken eindigt in een scheiding door huwelijksproblemen (bron: proefschrift dr. D.P.H. Barelds). In 2015 was het scheidingspercentage 40,1% (bron: CBS)